Menu

Wentylacja z rekuperacją

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka całkowicie eliminuje dotychczas stosowany sposób wentylacji budynków. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak: dwutlenek węgla oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu. Warto jest znaleźć kompromis pomiędzy oszczędzaniem energii a odpowiednią wentylacją pomieszczeń. Korzystnym rozwiązaniami są wentylacja z rekuperacją lub wentylacja mechaniczna.
Zbyt duże nagromadzenie wilgoci zazwyczaj prowadzi do wykraplania się pary wodnej w pomieszczeniach powodując ich znaczne zawilgocenie.
Prowadzi to do rozwoju bakterii i grzybów, wpływając niekorzystnie na warunki bytowania domowników, bardzo poważnie obniżając komfort życia w tych pomieszczeniach. Może to wywołać wiele poważnych chorób.
Powietrze w źle wentylowanym domu zawiera mniej tlenu, dużo dwutlenku węgla (oddychanie mieszkańców, spalanie gazu i innych paliw), szkodliwei trujące związki pochodzące z parowania powierzchni tworzyw sztucznych (wykładziny, dywany, firanki, tapety, panele), trujące związki pochodzące z parowania powierzchni lakierowanych (podłogi, meble).
Obecnie preferuje się rozwiązania oparte na systemach wentylacji mechanicznej. Właściwy obieg powietrza, uzyskujemy dzięki wykorzystaniu urządzeń, takich jak: elektryczne wentylatory wywiewne lub rekuperatory. Wentylacja mechaniczna pozwala na ukierunkowanie w domu strumieni powietrznych w taki sposób, aby powietrze z pokoi mieszkalnych i sypialni przemieszczało się do pomieszczeń z zanieczyszczonym i wilgotnym powietrzem(kuchnia, łazienka), a stamtąd było wyprowadzane na zewnątrz. Przy takiej organizacji powietrze z toalety czy kuchni nie rozprzestrzenia się na inne pomieszczenia.
Ten sposób wentylowania pomieszczeń zapewnia właściwą cyrkulację niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury na zewnątrz. Jest również nieporównywalnie skuteczniejszy w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej.
W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy , jest system wentylacji wymuszonej z rekuperacją, powodujący w sposób mechaniczny i kontrolowany wymianę powietrza.
Wentylacja z rekuperacją polega na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego powietrza, w celu utrzymania komfortu klimatycznego powietrza wentylacyjnego. Do tego procesu służą centrale wentylacyjne (rekuperatory). Ten system wentylacyjny stosowany jest w układach wentylacji mechanicznej dla energooszczędnych budynków, w tym także w domach jednorodzinnych. Wentylacja z rekuperacą stosowana jest w celu wymiany powietrza i zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie budynku. Rozwiązanie to jest wymagane w przypadku szczelnej stolarki i dobrej izolacji budynku, gdzie tradycyjna wentylacja (grawitacyjna) nie daje sobie rady.