Menu

Wentylacja domów jednorodzinnych

Prawidłowa wentylacja domów jednorodzinnych i mieszkań powiązana jest z wieloma różnymi zagadnieniami. Projektując instalację wentylacyjną do domu jednorodzinnego, projektanci często przenoszą na ten grunt normy i praktykę stosowaną dla obiektów użyteczności publicznej. Czynią to w dobrej wierze sądząc, że skoro od lat stosowane przez nich unormowania projektowe się sprawdziły, to dla obiektu tak małego i zdawałoby się nieskomplikowanego jak dom jednorodzinny, będzie tak samo. Stąd tendencja do przewymiarowania systemu wentylacji. W efekcie inwestor płaci więcej za wykonanie instalacji, ponosi spore koszty eksploatacyjne w postaci opłat za energię elektryczną, koszty w postaci strat ciepła w procesie nadmiernej wentylacji, koszty obsługi systemu (wymiana drogich filtrów), i często zyskuje niski tzw. "komfort klimatyczny". Dlatego wentylacja w domu jednorodzinnym musi się opierać na specyficznych dla siebie zasadach.

Ograniczenie kosztów ogrzewania

Dobrze zaprojektowana wentylacja domów jednorodzinnych, między innymi instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona w rekuperator gwarantujący wysoki odzysk ciepła, powinna być bardzo cicha i przynieść  oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.

Dzieje się to z kilku powodów:

  1. wentylacja w domu zachodzi w sposób kontrolowany
  2. następuje znaczny (73-92%) odzysk ciepła z powietrza wywiewanego
  3. podczas wykraplania wilgoci odzyskiwane jest ciepło skraplania wody

Praca letnia systemu wentylacyjnego:

Wentylacja domów z wymuszonym odzyskiem ciepła (rekuperacja) sprawdza się cały rok . Jednak w okresie letnich upałów system wentylacji mechanicznej słabo radzi sobie z wysokimi temperaturami lata. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, wcześniej czy później rozgrzane powietrze zacznie się przedostawać przez czerpnie powietrza do budynku. W ciągu dnia centrala nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone powietrzem wywiewanym z budynku.

Możliwe są dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

  1. Umieszczać czerpnie powietrza na ścianie północnej tak aby była jak najdłużej w cieniu.
  2. Zainstalować Gruntowy wymiennik ciepła, który w zupełności zaspokoi potrzeby budynku na chłód i wytworzy odpowiedni mikroklimat niezbędny do funkcjonowania  domowników.