Menu

Wentylacja GWC - gruntowe wymienniki ciepła

Wszystkie gruntowe wymienniki ciepła wykorzystują energię gruntu, gdzie na pewnej głębokości temperatura się stabilizuje bez względu na warunki zewnętrzne i porę roku. Wymiana ciepła między gruntem, a powietrzem następuje w sposób bezpośredni. Zimą powietrze zostaje podgrzane do temperatur oscylujących na poziomie 0 do +3’C. Latem natomiast następuje schłodzenie do 16 -21’C.

Wentylacja GWC dzieli się na następujące rodzaje:

RUROWY  GEO HEAT

  • PŁYTOWY   PRO-VENT GEO
  • PANELOWY GEO STRONG

Zarówno wentylacja GWC rurowa jak i płytowa posiadają pewne plusy i minusy, dlatego ważne by dobór wymiennika zlecić specjaliście z doświadczeniem w montażu tego typu systemów. Gruntowe wymienniki ciepła należy dobierać biorąc pod uwagę przede wszystkim: wielkość działki, warunki gruntowe tj. rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych.
Wymiennik gruntowy płytowy Geo Provent należy do grupy wymienników bezprzeponowych, czyli powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem. Wymiennik płytowy Geo Provent przeznaczony jest do pracy ciągłej. Dzięki swoim dobrym parametrom, nie potrzebuje on czasu na regenerację. Nawet względy higieniczne przemawiają za tym by wymiennik pracował non stop. Ruch powietrza także zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Istotną kwestią jest, aby gruntowe wymienniki ciepła (GWC) ProVent-Geo były posadowione powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7m . W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).

GEO-HEAT

W sytuacji gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki i istnieje duże ryzyko zalania wymiennika doskonale się sprawdzają gruntowe wymienniki ciepła  GEO-HEAT . Ich konstrukcja  polega na wykorzystaniu rur polietylenowych z powłoką  antygrzybiczną, w odróżnieniu od systemu firmy Rehau jest łączony kształtkami zgrzewanymi elektrooporowo lub doczołowo. Taka wentylacja GWC od wielu lat stosowane są z powodzeniem w gazownictwie, gdzie szczelność rurociągu musi być 100%. Ogromną zaletą polietylenu wykorzystaną w wentylacji GWC jest to,  że w stosunku do PVC i polipropylenu przy tych samych grubościach rur ma on wielokrotnie lepszą przewodność cieplną.   Przewodność cieplna PVC wynosi 0,16W/mK, polipropylenu 022 W/mK, a polietylenu 0,50 W/mK.