Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

MONTAŻ WENTYLACJI

Właściwa wentylacja pomieszczeń jest niezbędna dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników . Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny powinien spełniać parametry wentylacyjne i utrzymać odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach wentylowanych. Bardzo ważny jest także poprawny montaż wentylacji.

Jak działa i na  czym polega montaż wentylacji? Wentylacja polega na usuwaniu z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i wprowadzaniu powietrza świeżego. Wentylacja naturalna odbywa się dzięki różnicy temperatur powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna polega na wspomaganiu wymiany powietrza poprzez wymuszanie przepływu (wentylatory, nawiewniki, centrale wentylacyjne, rekuperatory). Taki typ wentylacji pozwala na osiągnięcie wymaganych parametrów wentylacyjnych dla różnych pomieszczeń.

Jak powinna działać wentylacja mechaniczna

•    wyciąg powietrza usuwanego z budynku należy zapewnić w kuchni, łazience, toalecie , garderobie i pomieszczeniach pomocniczych. W uzasadnionych przypadkach może być ich więcej;
•    do wszystkich pokoi i ewentualnie  jadalni należy doprowadzić świeże powietrze zewnętrzne przez elementy nawiewne . Ilość powietrza doprowadzanego musi być równa ilości usuwanego kanałami wywiewnymi.
•    drzwi między pomieszczeniami muszą zapewniać swobodny przepływ powietrza, również gdy są zamknięte (szczelina między podłogą i drzwiami lub kratka w drzwiach).
•    przewody wentylacyjne powinny być ze szczelnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i trwałych kanałów. Należy je połączyć szczelnie, trwale zamocować oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań instalacji na konstrukcję budynku;
•    powinny mieć możliwie dużą średnicę i być rozmieszczone w taki sposób, aby jak najmniej kolidowała z konstrukcją budynku.
•    przewody przechodzące przez pomieszczenia chłodne muszą być zaizolowane termicznie.
•    Centrala wentylacyjna (Rekuperator) powinna być dobrana do rzeczywistych parametrów instalacji, zużywać niewiele prądu i jak najmniej hałasować.
•    wyrzutnia powietrza powinna być usytuowana zgodnie z przepisami, najlepiej z dala od pomieszczeń (sypialnia) aby odgłosy jej działania nie były uciążliwe dla mieszkańców .
•    po zakończeniu prac instalacyjnych i regulacji układu należy przeprowadzić pomiar wydajności wszystkich punktów wywiewnych i nawiewnych sprawdzić ich zgodność z założeniami projektowymi.
•    Firma Geo-Went jest Przedsiębiorstwem które dostarczy Państwu nowoczesne centrale wentylacyjne i rekuperatory. Dysponujemy specjalistami w dziedzinie montażu instalacji wentylacyjnych i Gruntowych Wymienników Ciepła współpracujących z wentylacją. Oferujemy kompleksowy montaż wentylacji.

Współpraca rekuperatora gruntowym wymiennikiem ciepła;

Bardzo dobrym i sprawdzonym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego każdego obiektu jest wykonanie tzw. Gruntowego wymiennika ciepła. Istnieją dwa rodzaje wymienników gruntowych; płytowy i rurowy. Każdy z tych wymienników jest odpowiednio dobierany dla potrzeb klienta, tak aby spełniał maksymalne potrzeby domowników.